Nově rozpracované písničky

TEAM - Nároční 

TEAM - Držim ti miesto

ACDC - You shook me all night long

Non4Blondes - What´s up